OŚWIADCZENIE – KLAUZULA INFORMACYJNA


Zakład Przetwórstwa Mięsnego Ligota Sp. z o.o.

43-518 Ligota ul. Wspólna 12

tel. 32 215 70 97, 32 214 36 07

fax 32 214 23 06

www.zmligota.pl

e-mail: zmligota@zmligota.pl

 

 

OŚWIADCZENIE – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

ZGODNA Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY /UE/2016/679

Z DNIA 27 KWIETNIA 2016R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIAZKU

Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE

 

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego Ligota Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Wspólnej 12, w 43-518 Ligota, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000394679, NIP 652-10-00-081, telefon /32/ 2157097, adres e-mail: zmligota@zmligota.pl

Podanie danych jest dobrowolne.

  1. Posiada Pani/Pan/Klient prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (* jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan/Klient prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan/Klient, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

  2. Pani/Pana/Klienta dane osobowe mogą być ujawnione przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego Ligota Sp. z o.o. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi archiwizacji, świadczących usługę transportową, świadczących usługi niszczenia dokumentów, świadczących usługi prawnicze itp.

  3. Pani/Pana/Klienta dane osobowe przetwarzane są przez okres, współpracy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej współpracy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

  4. Pani/Pana/Klient dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego Ligota Sp. z o.o. , co oznacza w szczególności:

  1. realizację współpracy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO),

  2. obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO),

  3. przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego Ligota Sp. z o.o.,

  4. przekazywania informacji handlowych w zależności od udzielonej zgody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016r. Poz. 922 ze zm.),